Nintendo vs Master System, Game Boy vs Game Gear, SNES vs Megadrive, N64 vs PS1 vs Saturn, Dreamcast vs PS2 vs Gamecube vs XBOX, PS3 vs XBOX360, PS4 vs XBOXOne y ahora llega la mid-generation: PS4 Pro vs XBOXOne X, pero… ¿Le importa a alguien?

a través de Geek Grumpy vs la mid-generation de las consolas — Crying Grumpies